Kalkylator för psykisk ohälsa

Hur beräknas kostnaderna för psykisk ohälsa på din arbetsplats?

  1. Antal anställda: Ange totalt antal anställda på din arbetsplats. Detta värde används för att skala upp de totala kostnaderna baserat på personalstorleken.
  2. Genomsnittslön (SEK): Skriv in den genomsnittliga årliga lönen per anställd. Detta värde används för att beräkna de totala personalkostnaderna, vilka i sin tur påverkar beräkningen av produktionsförlusten.
  3. Andel med hög stress (%): Uppskatta procentandelen av de anställda som upplever hög stress. Denna siffra hjälper till att kvantifiera hur stor del av personalen som potentiellt kan bidra till ökade kostnader på grund av minskad produktivitet och högre sjukfrånvaro.
  4. Förlustprocent pga stress (%): Uppskatta den procentandel av produktiviteten som förloras när anställda arbetar under hög stress. Detta värde reflekterar den minskade effektiviteten och är avgörande för att förstå hur mycket produktionsbortfall som stress kan orsaka. Forskning visar att produktionsbortfall för dem som upplever arbetsmiljöproblem kan ligga på 38% (källa: Utmaningen, arbetsmiljöverket).

    Om du bedömer att stress generellt sett gör att anställda är 10% mindre produktiva, och detta gäller för hela personalstyrkan, då är 10% en rimlig siffra att använda som förlustprocent pga stress.
    Om vissa avdelningar är mer stressade och detta drastiskt påverkar deras arbete, kan du behöva justera detta värde uppåt för dessa grupper eller upskatta ett genomsnitt baserat på olika avdelningars påverkan.


När du har fyllt i alla fält och klickar på ”Beräkna Kostnader”, utförs beräkningarna enligt följande:

  • Totala personalkostnader: Beräknas genom att multiplicera antalet anställda med den genomsnittliga lönen.
  • Produktionsförlust: Beräknas genom att först ta fram den totala personalkostnaden och sedan applicera de angivna procenttalen för stress och dess påverkan på produktiviteten.

Resultaten från denna kalkylator är avsedda att ge en översiktlig bild och kan användas som en del i planeringen för hälsorelaterade insatser på din arbetsplats. De hjälper till att illustrera vikten av att investera i strategier för att minska stress och främja psykisk hälsa bland anställda.

Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg – psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa KalkylatorVill du ha hjälp med förebyggande insatser för att främja psykisk hälsa på jobbet?