Tjänster

Utbildning

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Grundläggande arbetsmiljöutbildning (certifierad kursledare via PREVENT). 2-5 dagar.

Arbetmiljö för chefer

Med utgångpunkt i lagstiftningen och gruppens behov får cheferna en genomgång av det senaste inom arbetsmiljölagstiftningen med fokus på de olika roller, ansvar och rättsfall.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Bas och fortsättningskurs i hur man kan skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö med enkla verktyg.

Första hjälpen till psykisk hälsa

En av de senaste utbildningar där deltagarna lär sig kunna identifiera och agera vid tidiga tecken på psykisk ohälsa såsom utmattning och depression (Certifierad via NASP).

Inspirationsföreläsningar

Känns det tungt att arbeta med arbetsmiljö? Att det är svårt att få fram budskapet om varför arbetsmiljö bidrar till lösamhet och välmående? Boka en inspirationsföreläsning.

Behöver din arbetsplats utbildas?

BOKA En första rådgivning med mig

Alla mina kurser har mycket fokus på praktisk tillämpning och anpassas alltid efter målgruppen. 

Förebyggande

Förebyggande insatser är kostnadseffektiva. En god arbetsmiljö kan höja produktiviteten med upp till 38%.

Några exempel av förebyggande tjänster:

  • Nyutbildade arbetsmiljöingenjörer: Coacha / bollplank. Arbetsmiljöingenjörs jobbet kan upplevas som ganska som ensamt. Vi erbjuder coachningsstöd för den nyutbildade ingenjören så att de fort blir mycket tryggare i in roll.
  • Chefer, HR och ledningsgrupper: anpassat stöd
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö: Kartläggning & support med åtgärder
  • Lagefterlevnad: kontroller/upprätta rutiner
  • Arbetsmiljöledningsytem 45001: Införande & internrevision
  • Utvärdering SAM: Översyn av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar & hjälp på banan igen.

Akut

Exempel på akuta incidenter inkluderar mobbning, kränkande särbehandling, besök från arbetsmiljöverket.

Hör av dig så löser vi dina akuta ärenden tillsammans.

Vill ni få hjälp med era arbetsmiljöfrågor?