Kostnader för sjukskrivning

Beskrivning av kalkylatorn för sjukskrivningskostnader

Att förstå de ekonomiska konsekvenserna av sjukskrivningar är avgörande för varje organisation. Vår kalkylator för sjukskrivningskostnader är utformad för att hjälpa arbetsgivare att snabbt och enkelt beräkna de totala kostnaderna för en anställds sjukskrivning. Genom att ange några grundläggande uppgifter kan du få en översikt över hur sjukskrivningar påverkar företagets ekonomi och få insikt i var det kan vara effektivt att sätta in förebyggande eller stödjande åtgärder.

Hur Kalkylatorn Fungerar

Vår kalkylator beräknar kostnaderna baserat på följande tre huvudparametrar:
 
  1. Månadslön: Ange den månatliga bruttolönen för den anställde. Detta är den grundlön som den anställde normalt skulle ha fått om han eller hon inte var sjukskriven.
  2. Antal månader sjukskriven: Ange det totala antalet månader som den anställde är eller förväntas vara sjukskriven. Detta hjälper till att uppskatta den sammanlagda lönekostnaden över sjukskrivningsperioden.
  3. Procent sjukskriven: Ange hur många procent den anställde är sjukskriven. Till exempel, om en anställd är sjukskriven på heltid, ange 100%. Om de är sjukskrivna på halvtid, ange 50%.


Beräkningar och Resultat

Kalkylatorn tar dessa parametrar och beräknar:
 
  • Totala bruttolönen under sjukskrivningsperioden, vilket är månadslönen multiplicerat med antalet månader.
  • Sociala avgifter, som vanligtvis är cirka 31.42% av bruttolönen i Sverige. Dessa avgifter täcker arbetsgivarens bidrag till socialförsäkringar.
  • Produktionsbortfall, som beräknas som en procentandel av den totala bruttolönen, baserat på hur mycket den anställdes frånvaro påverkar produktiviteten.
  • Totala kostnader, som är summan av bruttolön, sociala avgifter och produktionsbortfall.
 

Varför Använda Kalkylatorn?

Att ha en klar bild av kostnaderna för sjukskrivningar kan hjälpa arbetsgivare att fatta välgrundade beslut om investeringar i arbetsmiljö och hälsorelaterade insatser. Genom att identifiera de ekonomiska konsekvenserna av sjukfrånvaro kan företag bättre planera för framtiden och implementera effektiva strategier för att minska både kostnader och påverkan på verksamheten. Vår kalkylator ger en enkel och tydlig beräkning som kan användas som ett verktyg i denna process.
 
Prova kalkylatorn nu och få en insikt i hur sjukskrivningar kan påverka din arbetsplats!

Kostnadskalkylator för sjukskrivning