Om

Om EPIC WorkLife

Som ägare grundade mitt företag med ett enda mål, att se till att alla har en god arbetsmiljö!

Erfarenhet

Vi har ett evidensbaserad approach till att införa arbetsmiljöförbättringar i organisationer vilket har uppmärksammats av media och införts i globala företag. 

Baserad på den senaste forskningen samt det vi har lärt oss längst vägen från den praktiska tillämpningen – väljer vi att satsa på det proaktiva arbetet – att agera innan någon blir sjuk eller skadad på grund av arbetet. 

Vi hjälper dig bygga ett arbetssätt från grunden där ni kan Prevent, Promote and Protect de anställdas hälsa och vålmående. 

Vi utgår alltid från var kunden befinner sig i sin resa mot ett välmående företag som skyddar sina anställda.

 

Nätverk

EPIC samarbetar med många andra aktörer. När du anlitar oss ser vi till att du får det du behöver för att lyckas väl i ert arbetsmiljöarbete.

Vill ni få hjälp med era arbetsmiljöfrågor?